Anasayfa
Hakkımızda
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
 
 
 
 
 
SEKTÖR HABERLERİ
 

Şeker Ölçümünde Parmak Delmeye Son Veren
Flash Glukoz Takip Sistemi
FreeStyle® Libre artık Türkiye’de!

Abbott'un 2014 yılında CE belgesi alan ve Avrupa’da satışa sunulmaya başlanan Flash Glukoz Takip Sistemi FreeStyle® Libre artık Türkiye’de. Bugüne kadar dünyanın 35 ülkesinde 300.000’den fazla kişinin kullandığı sistem, şeker takibinde rutin parmak delme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

freestyle-libre

FreeStyle Libre Sistemi, hücreler arası sıvıda dakikada bir glukoz ölçümü yapan ve 14 güne kadar üst kolda takılı kalan küçük bir sensör (yaklaşık 1 TL büyüklüğünde) içermektedir. Parmak delmeden bir saniyede acısız glukoz ölçümü için okuyucu ile sensörü okutmak yeterlidir. Her okutma, anlık glukoz sonucunu, 8 saatlik glukoz geçmişini ve glukozun gittiği yönü gösteriyor. Okutma işlemi sensör giysi altındayken de gerçekleştirilebiliyor.Böylece test işlemi daha tedbirli ve uygun oluyor. Okuyucu 90 güne kadar veri tutuyor ve glukoz seviyelerinin zaman içindeki değişimine dair anlık görüntü sunuyor.

FreeStyle Libre Sisteminin tanıtımı ve diyabet yönetimi hakkında önemli bilgilerin paylaşıldığı toplantıya; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan İlkova, Abbott Diyabet Ürünleri Ülke Müdürü Ayşegül Sağlam, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek ve Tip 1 Diyabetli Profesyonel Basketbol Oyuncusu Alper Saruhan konuşmacı olarak katıldı.

 

''BU TEKNOLOJİ ONLARI GÜNLÜK GLUKOZ ÖLÇÜMÜNÜN ZAHMETİ VE ACISINDAN KURTARMAYA YARDIMCI OLACAK''

Abbott Diyabet Ürünleri Ülke Müdürü Ayşegül Sağlam, “Bugün Türkiye’de yaşayan diyabetliler için önemli bir dönüm noktasıdır. FreeStyle Libre, yıllardır kullanılan geleneksel kan şekeri ölçüm yöntemlerini değiştiren devrimsel bir teknolojidir. İlk ve en önemli önceliğimiz daima bu durumdaki insanlara hizmet sunmak olmuştur ve bu teknolojinin onları günlük glukoz ölçümünün zahmeti ve acısından kurtarmaya yardımcı olacağından eminiz." dedi.

FreeStyle Libre sisteminin temel özellikleri

•Sistem parmaktan ölçümle kalibrasyon gerektirmez.
•Tek kullanımlık, suya dayanıklı sensör 14 güne kadar kullanılabilir ve üst kolun arka tarafına takılabilir.
•Hızlı bir okutmayla glukoz ölçümü, günde ihtiyaç duyulduğu veya istendiği kadar çok alınabilir.
•Her okutma mevcut glukoz değeri, 8 saatlik glukoz geçmişi ve glukozun gittiği yönü sunar.

•Sistem tarafından üretilen veriler, kişilerin sağlık uzmanlarına danışarak diyabetlerini daha iyi yönetmek için tükettikleri gıdaları ve diğer davranışlarını nasıl değiştirmeleri gerektiğini belirlemelerine yardımcı olabilecek, eyleme geçilebilir trendler ve seyirler sunmak üzere tasarlandı.

DÜZENLİ VE SIK GLUKOZ TAKİBİ SAĞLAYAN BU TİP SİSTEMLERİN SUNDUĞU GLUKOZ VERİLERİYLE BELİRLENECEK TEDAVİ PLANLARIYLA GLUKOZ DEĞİŞKENLİĞİNİN ÖNLENMESİ MÜMKÜN!

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan İlkova şu bilgileri paylaştı:

 

“Diyabetli insanlarda kan glukoz düzeylerinin gün içerisinde değişkenlik göstermesi diyabete bağlı kronik komplikasyonları ve de özellikle kalp ve damar hastalıkları riskini artırmaktadır. Düzenli ve sık glukoz takibi sağlayan bu tip sistemlerin sunduğu glukoz verileriyle belirlenecek tedavi planlarıyla glukoz değişkenliğinin önlenmesi mümkündür. Bu sayede diyabetlilerde kalp ve damar hastalıkları riskinin azaldığı çeşitli çalışmalarda gösterilmiştir.

Özellikle insülin kullanan diyabetliler için iyi bir diyabet yönetimi önündeki en önemli engel hipoglisemi korkusudur. Hipoglisemi yaşayan hasta, bir daha hipoglisemi atağı yaşamamak amacıyla insülin dozunu azaltır, ya da yapması gereken dozdan daha az uygulamaya başlar. Bu da glukoz ayarını olumsuz etkileyerek hastalığın iyi yönetilebilmesini engeller. Hipoglisemiyle ilişkili olan diğer bir sorun ise yaklaşan ve gelişen hipoglisemiyi hastaların fark edememesidir. Bu durumda hastalara önerilen daha sık kan glukozu ölçmektir. Bu sistemlerle glukoz sürekli takip edildiği için fark edilmemiş hipoglisemiyi tanımak kolaylaşır ve hipoglisemide geçirilen süre anlamlı şekilde azalır.”

Glukozun gün içinde açlık, tokluk, uyku hali, egzersiz sırasındaki seyri yakından takip edilebiliyor

“Parmak delmekten kaynaklanan acı ve rahatsızlık, daha az ölçüm yapılmasına ve diyabet yönetiminin istenilen düzeyde gerçekleşememesine neden olmakta. Rutin parmak delme ihtiyacını ortadan kaldıran bu yeni sistemler, daha sık ölçüm yapılmasını sağlayarak glukoz takibini önemli ölçüde kolaylaştırmakta ve bu da diyabet yönetimine yardımcı olacaktır.

Bu sistemler, ayrıca yoğun glukoz verisi kullanarak bir kişinin sıradan bir gününün görsel anlık görüntüsünü sunan bir rapor olan Ambulatuar Glukoz Profilini (AGP) kullanıcı olan kişiye ve onu izleyen sağlık personeline aynı anda sunabilmektedir.  Glukozun gün içinde açlık, tokluk, uyku hali, egzersiz sırasındaki seyri yakından takip edilebilmekte ve böylece diyabetli hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde düzelirken iyi diyabet kontrolü ile diyabetin komplikasyonlarından korunmaktadırlar.”

PARMAK DELME ÇOCUK DİYABETLİLER İÇİN BÜYÜK BİR STRES KAYNAĞI

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek, parmak delmenin çocuk diyabetliler için büyük bir stres kaynağı olduğunu, Glukoz Takip Sistemlerinin özellikle diyabetli çocukların glukoz seviyelerini kolayca takip etmelerine ve daha iyi tedavi kararları alınmasına olanak sağladığını belirtiyor.

 

Diyabetli kişilerin kan şekeri regülasyonunu sağlamak ve diyabete bağımlı komplikasyonları en aza indirmek için günde en az dört; ideal olarak 8-10 kez olmak üzere kan şekeri ölçümü yapılmalıdır. Beslenme, egzersiz ve insülin dozlarının ayarlanabilmesi için kişilerin kan şekeri değerlerini bilmeleri gerekmektedir. En sık kullanılan yöntem parmak ucundan bir damla kan alınması ile olmaktadır.

İyi bir diyabet yönetimi etkili bir glisemik kontrolden geçmektedir. Düzenli glukoz takibi etkili diyabet yönetimi için önem taşır. Eksiksiz glisemik resim daha iyi tedavi kararlarının verilmesine yardımcı olmaktadır.Çocukların gıda alım sıklıkları, çeşitlilik gösteren fiziksel aktiviteleri, artan derecede ve çeşitli hastalık riskleri, ergenlik çağının getirdiği fiziksel ve hormonal değişiklikler diyabet yönetimini zorlaştırır. Parmak delme yöntemiyle kandan glukoz takibi glisemik kontrolü sağlamak için sıklıkla kullanılmakta ancak bu yöntemle çocuk diyabet hastalarında glukoz takibi ve kontrolü daha çok emek gerektirmekte ve ebeveynlerin ve çocukların üzerine daha fazla sorumluluk yüklemektedir.

Parmak delme çocuk diyabetliler için büyük bir stres kaynağıdır. Tip 1 diyabetliler günde yaklaşık 10 kez parmak delme yöntemiyle şeker ölçümü yapmak durumundadır ve çocukların %45'i parmak delmenin zorluğundan, %30'u acıdan %14'ü de parmak delmekten utanma sebebiyle bu yöntemi zor bulmaktadır. Araştırmalara göre diyabetli çocuk ailelerinin %67'si diyabetin, çocuklarının hayatlarını kısıtladığından yakınmakta; ailelerin %51'i çocuklarının parmak delme ve diyabet yönetimi sebebiyle uykularının bölünmesinden,%44'ü glukoz ölçümünün günlük hayatlarını kesintiye uğratmasından şikayet ederken; Ebeveynlerin %63’ü, çocuklarının uykuda en az 1 şiddetli hipoglisemi atağı geçirdiğini belirtiyor.

Amerikan Diyabet Derneği (ADA) ve Uluslararası Pediatrik ve Adolesan Diyabet Derneği (ISPAD) Hemoglobin A1c (HbA1c) hedefini çocukluk çağında 7.5% altı olarak önermektedir. Çocukluk çağı  diyabetinde insülin dozu çocuğun ağırlığına, hareketine ve beslenmesine göre ayarlanmakta ve insülin dozlarındaki küçük değişiklikler bile glisemik kontrolde büyük farklılık yaratmaktadır. Ayrıca Tip 1 diyabetli çocuklar; hipoglisemiyi farketme ve hipoglisemi durumunda kendi kendilerini tedavi etmede yetersiz kalabilmekte ve hemen her zaman yetişkinlerin yardımına ihtiyaç duymaktadırlar. Sürekli glukoz takip sistemleri diyabetli çocukların hipo ve hiperglisemi  anlarının daha kolay ve doğru yönetilebilmesi, eksiksiz ve doğru glisemik data elde edilmesi için kullanılmaktadır.

 

DAHA ANLAMLI VERİLER VE DAHA İYİ BİR GLİSEMİK KONTROL

Beagle araştırması 4 yaş ve üzeri çocuk ve genç diyabetlilerde FreeStyle Libre sisteminin doğru, tutarlı ve güvenli sonuçlar verdiğini ve geleneksel parmaktan ölçüm sistemlerinin yerine geçebileceğini gösteren ilk araştırma olması sebebiyle önemlidir. 4-17 yaş arası hastaların %97’i sensör ile flash glukoz takibinin, parmak delme yöntemiyle ölçümden daha kolay olduğunu belirtmiştir. İyi kontrollü Tip 1 diyabetli hastalarda yapılan IMPACT çalışmasında da Freestyle Libre kullanımının HbA1c değerlerini arttırmadan hipoglisemide geçirilen süreyi azalttığı gösterilmiştir

FreeStyle Libre sistemi, diyabetli çocukların glukoz seviyelerini kolayca takip etmelerine ve daha iyi tedavi kararları alınmasına olanak sağlar. Yapılan bir araştırmaya göre hekimlerin %96’sı, FreeStyle Libre sisteminin, hastaların önerilen glukoz ölçüm sıklığına ulaşmalarına yardımcı olduğuna, FreeStyle Libre ile parmaktan ölçüm yöntemine kıyasla daha anlamlı veriler elde ettiklerine ve daha iyi bir glisemik kontrol sağladıklarına inanıyor. Aynı şekilde hekimlerin %96’sı FreeStyle Librenin hipoglisemi ataklarında azalma sağladığını söylüyor.

Daha sık glukoz ölçümünün daha iyi klinik sonuçlar sağladığı bir gerçektir. Daha sık glukoz ölçümü, hipoglisemiyi azaltmaya, glukoz değişkenliğini kontrol altına almaya ve glukoz seviyelerinin iyileşmesine yardımcı olarak, daha iyi bir diyabet yönetimi sağlar. Bu anlamda Freestyle Libre’nin diyabet takibinde çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz.

 

OKUTSAM DA OKUTMASAM DA DEĞERLERİM KAYDEDİLİYOR

Tip 1 Diyabetli Profesyonel Basketbol Oyuncusu Alper Saruhan, profesyonel bir basketbolcu olarak şeker takibini günde 15-20 defa arasında tutarken, bir o kadar da parmaklarını ölçüm için deldiğini söyleyerek sistemin verdiği bu rahatlıktan dolayı FreeStyle Libre’yi kullanmayı tercih ettiğini belirtti.

Alper Saruhan: “Sensör 15 dakikada bir okutsam da okutmasam da kan şekeri değerlerimi kaydediyor. Sensör sürekli ölçüm yaptığından ve kaydettiğinden, gece uyurken ya da maç sırasındaki kan şekeri sonuçlarımı da sonradan görüp inceleyebilmem mümkün. Bu sistem Diyabetimi daha doğru ve iyi yönetebilmek için çok önemli bir araç” dedi.

Glukoz Takip Sistemi İtalya, Belçika, Fransa Almanya, İsveç, Almanya'da tip1 diyabet ve yoğun insülin kullanan tip2 diyabetliler için geri ödeme kapsamında. Ülkemizde ise henüz ülkemizde ödeme kapsamında yer almıyor. Prof. Dr. Damla Gökşen Şimşek ve Prof Dr Hasan İlkova en kısa zamanda sürekli cilt altı ölçüm sensörlerinin özellikle tip1 diyabetli bireylerler, çocuklar ve gebeler için önemli olduğunu farklı oranlarda da olsa geri ödeme kapsamına alınmasının umduklarını ifade ettiler.

Abbott FreeStyle Libre Glukoz Takip Sistemi ile ilgili detay bilgilere www.freestylelibre.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

7 Haziran .2017

 

Copyright © populersaglikdergisi.com