Anasayfa
Hakkımızda
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
 
 
 
 
 

GÜNCEL /DÜNYA ALZHEİMER GÜNÜ

 

Türkiye’de genç Alzheimer hastalarının sayısı artıyor!

Dünyada 46,8 milyon Alzheimer hastası var. Toplum sağlığı için önemli bir tehdit ve bu oran hızla artarken 2030'da 74,7 milyona, 2050'de ise 131,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de 65 yaş üstü nüfus, toplam nüfusun %8,7'sini oluşturuyor. 65 yaş üstü %5'ini etkisi altına alan, 85 yaş üzeri kişilerin ise %30 ila %50'sini etkileyen demans hastalıkları ve bu hastalıkların en sık görüleni Alzheimer. Türkiye’de 600.000 Alzheimer hastası ve aileleri bu hastalıkla mücadele ediyor. 65 yaş öncesi başlayan genç Alzheimer hastası sayısının da giderek arttığı görülüyor.

Türkiye Alzheimer Derneği’nin 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü nedeniyle düzenlediği toplantıya katılan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Başar Bilgiç, Prof. Dr. Haşmet Hanağası, Prof. Dr. Barış Topçular, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şevki Sözen ve hasta yakını Ayşin Eksioğlu'nun katılımıyla gerçekleşen toplantıda Alzheimer tanı ve tedavisinde son gelişmeler hakkında bilgileri aktardı, özellikle genç Alzheimer hastalarının sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

HER 3 YAŞLIDAN BİRİ DEMANS NEDENİYLE ÖLÜYOR

Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, Alzheimer hastalığına dair bilgilerle birlikte derneğin çalışmalarını aktardı.

“2000’li yıllarda kalp hastalığından ölümler %15 azalırken Alzheimer hastalığından ölümler ise %89 arttı ve bugün her 3 yaşlıdan biri maalesef demans nedeniyle hayatını kaybediyor. Diğer taraftan hastaların bakımını da zorlaştıran bir durum var ki, o da her 5 Alzheimer hasta yakınından birinin en az hastası kadar yaşlı olması. Bu nedenle 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü bu hastalık hakkında bilgilenmek ve hastalar ve yakınlarıyla dayanışmak için önemli bir fırsat sunuyor. Derneğimizin en temel misyonu halkı Alzheimer hastalığı konusunda bilinçlendirmek ve hasta yakınlarına destek vermektir.”

DERNEĞİMİZİN EN TEMEL MİSYONU HALKI ALZHEİMER HASTALIĞI KONUSUNDA BİLİNÇLENDİRMEK VE HASTA YAKINLARINA DESTEK VERMEK

“Türkiye Alzheimer Derneği olarak kuruluş amacımız, toplumun demans ve Alzheimer hakkındaki bilinç ve bilgisini artırmak, ayrıca hasta ve hasta yakınlarına destek vermektir. Bu doğrultuda Eskişehir bakım evimizin yanında bu sene Konya Şubesi Gündüz Yaşam Evi’ni ve Mersin Şubesi Yatılı ve Gündüzlü Yaşam Evleri’ni açarak hasta ve hasta yakınlarına sunduğumuz desteği artırdığımız için son derece mutluyuz. Şu anda derneğimizin Türkiye çapında toplam 13 şubesi var, şubelerle erişemediğimiz bölgelere de sosyal medya araçlarıyla ve web sayfamızdaki 122 uzman videosu ve yazılı kaynakla erişiyoruz. İleri derece Alzheimer hastaları ve yakınlarına destek olmak için ücretsiz Evde Hemşire/Evde Hastabakıcı desteği sağlıyoruz. Bu hizmetimizle 2017 yılında 600 hastaya ulaştık. Çeşitli kampanyalar, eğitimler düzenledik. 5 yıl önce Japonya hükümeti tarafından başlatılan ve toplumun dalgalar halinde bilgilendirilmesini amaçlayan Mavi Dalga adındaki projeyi de 5 yıldır Türkiye’de uyguluyor, herkesi bu konuda birebir eğitiyoruz.”

ALZHEİMER HASTALARINA “BAĞIMSIZLIK” KAZANDIRACAK PROJE

Türkiye Alzheimer Derneği Genel Sekreteri Füsun Kocaman,derneğin Avrupa Birliği ile Erasmus+ AD-AUTONOMY projesinden bahsetti: “Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz Erasmus + AD-AUTONOMY projesiyle, başlangıç seviyesindeki Alzheimer hastalarına “bağımsızlık” kazandırarak yaşam kalitesini artırmak için ihtiyaç duydukları becerileri öğretmeyi amaçlıyoruz. İspanya, İngiltere, Slovenya ve Yunanistan ortaklığında yürüttüğümüz bu projede, Türkiye’de 20 şehirden Alzheimer hastaları ve profesyonellere ulaşacağız. Toplamda yerel toplum, gençler, karar vericiler dahil toplam 2.000 kişinin projeden hibe dışı dolaylı olarak yararlanması beklenmektedir. ”

GENÇ BAŞLANGIÇLI DEMANSLAR ARTIYOR,TANIDA GÜÇLÜKLER YAŞANIYOR

Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Haşmet Hanağası demans hastalıklarının artık daha genç yaşlarda görülmeye başladığını belirterek erkenden tanınmasının önem taşıdığını söyledi.

“65 yaşından önce başlayan demanslara genç başlangıçlı demanslar adı verilmektedir. Genç başlangıçlı demanslar, altta yaran farklı patolojiler olmakla beraber en sık nedeni Alzheimer hastalığıdır. Sıklığı tüm demansların %5-10’u kadardır. Ülkemizde 30-40 bin arası genç başlangıçlı demans hastası bulunduğu düşünülmektedir.

ERKEN YAŞLARDA ALZHEİMER’A DAİR FARKINDALIK EĞİTİMLERİ KORUYUCU FAKTÖR

“Erken başlama yaşı nedeniyle tanı güçlüğü olabilen bu demanslar sıklıkla başta depresyon olmak üzere çeşitli hastalıklarla karıştırılabilmektedir. Bu hasta grubunun erkenden tanınıp hızlıca uygun yaklaşımda bulunmak büyük önem taşır. Ayrıca çok yakında yapılan uluslararası uzmanlardan oluşan bir komisyonun çalışmasında demansların 1/3’nün önlenebileceğini bildirilmiştir.Rsik faktörleri ise;

Orta yaş: Hipertansiyon, obezite, işitme kaybı
İleri yaş:Depresyon, diyabet, fiziksel hareketsizlik, sigara içme, sosyal izolasyon

Çoğu faktör dönemsel olsa da, sigara bağımlılığı ve hipertansiyon gibi risk faktörleri daha geniş bir zaman diliminde olabilir. Yazarlar risk faktörlerinin güçlü bir şekilde azaltılmasının önemini vurgulamaktadırlar. Örneğin orta ve ileri yaşta hipertansiyonunun tedavi edilmesi demans insidansını azaltacaktır. Diğer önerilen girişimler arasında çocukluk çağında eğitimin daha fazla olması, düzenli egzersiz yapma, sosyal iletişimin devam etmesi, sigarayı bırakma, işitme kaybını tedavi etme, depresyonun tedavisi, diyabetin tedavisi ve obezitenin önlenmesi olarak sayılabilir.  Risk faktörleri kontrol altına alındığında demans sıklığı yıllarca geciktirilebilir.”

YENİ RİSK FAKTÖRLERİ: İŞİTME KAYBI VE YALNIZLIK

Alzheimer hastalığıda ADI komisyonu (Alzheimer's Disease International)  daha önce bilinen risk faktörlerine ek olarak işitme kaybı ve sosyal izolasyonu (yalnızlık) da önemli risk faktörleri arasına sokmuştur. Yeni bir modelleme algoritması ile yapılan bu çalışmada araştırmacılar, demans hastalıklarının %65 oranında modifiye edilemez risk faktörlerinden, %35 oranında modifiye edilebilir risk faktörlerinden kaynaklandığı belirtilmiştir.

AKDENİZ TİPİ BESLENME ve ZEYTİNYAĞI DEMANSTAN KORUYOR

Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, Akdeniz tipi beslenmenin koruyucu etkisine dikkat çekerek şunları söyledi;

“Bugüne kadar yapılan birçok çalışmada Akdeniz tipi diyetle beslenenlerde demans riski azalmış olarak bulunmuştu. Bu sene 6000 yaşlı ile yapılan yeni bir çalışmada Akdeniz tipi diyetle beslenmenin yaşlılarda zihinsel bozukluk gelişme riskini %30-35 arasında azalttığı gösterildi.Yakın tarihli bir çalışmada ‘Natürel sızma’ denen rafine olmayan ve bekletilmeyen zeytinlerden sıkılan zeytinyağıyla bu olumlu sonuçlar elde edilebiliyor. Bu özellikte olmayan zeytinyağlarının ise olumlu etkisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.”

 
 
 
 

UYKU APNESİ ALZHEİMER RİSKİNİ ARTIRIYOR!

“Birçok hastalığa meyil yaratan uyku apnesinin zihinsel işlevlerinde sorun olmayan veya çok ılımlı unutkanlık yaşayan kişilerde Alzheimer hastalığı ile ilgili beyin değişikliklerini artırdığı görüldü. Bu sonuç uyku apnesinin doğrudan Alzheimer hastalığı ile ilişkisini göstermektedir. Gerek uykuda takılan özel maskeler gerekse de bazı basit cerrahi girişimler ile uyku apnesi tedavi edilebildiğinden uyku apnesi olan kişilerde Alzheimer riski azaltılabilir.”

YÜRÜYÜŞ YAPMAK AZALTIYOR

“Günlük yürüyüşlerin demans riskini azalttığı bilinse de beyinde ne gibi değişiklikler yaptığı bilinmiyordu. Manyetik Rezonans (MR) kullanılarak yapılan beyin görüntülemelerinde günlük yürüyüş yapan sağlıklı yaşlıların beyinlerinde Alzheimer ile ilişkili bağlantı bozukluklarının engellendiği gösterildi. Böylelikle günlük yürüyüşlerin beynin normal şekilde çalışmasına katkıda bulunduğu gösterildi. Bu egzersizlere yaşlılığı beklemeden orta yaşlarda başlamak daha rasyonel bir yaklaşım olacaktır.”

ALZHEİMER HASTALARINA “BAĞIMSIZLIK” KAZANDIRACAK PROJE

Türkiye Alzheimer Derneği Genel Sekreteri Füsun Kocaman,derneğin Avrupa Birliği ile Erasmus+ AD-AUTONOMY projesinden bahsetti: “Avrupa Birliği ile birlikte yürüttüğümüz Erasmus + AD-AUTONOMY projesiyle, başlangıç seviyesindeki Alzheimer hastalarına “bağımsızlık” kazandırarak yaşam kalitesini artırmak için ihtiyaç duydukları becerileri öğretmeyi amaçlıyoruz. İspanya, İngiltere, Slovenya ve Yunanistan ortaklığında yürüttüğümüz bu projede, Türkiye’de 20 şehirden Alzheimer hastaları ve profesyonellere ulaşacağız. Toplamda yerel toplum, gençler,karar vericiler dahil toplam 2.000 kişinin projeden hibe dışı dolaylı olarak yararlanması beklenmektedir. ”

ALZHEİMER HASTALARININ İSTİSMARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TEDBİRLER ARTIRILMALI

Türkiye Alzheimer Derneği Üyesi ve İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevki Sözen Alzheimer hastalarını ilgilendiren hukuki prosedürler ve yapılması gerekenler hakkında şunları söyledi: “Alzheimer hastaları, birtakım yasal ve sosyal haklardan yararlanabilmek için, tam teşekküllü sağlık kurumlarından Engelli Sağlık Kurulu Raporu almalıdır.

Halen rapor alınması Alzheimer hastalarının kullanabileceği bazı haklar mevuttur ancak hastaların fiziksel ve mali istismarı gibi günlük pratikte çözüm bekleyen pek çok sorun vardır.

NELER YAPILABİLİR?

.Engelli maaşı bağlanabilir;Engelli maaşı alanların tedavi giderleri SGK tarafından karşılanabilir;
.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen bakım ücreti (Hanede birden fazla engelli varsa, sadece 2 kişi için bakım ücreti ödenir)
.Yıllık bez raporu karşılığında SGK tarafından karşılanan aylık 120 bez
.Alzheimer hastası olup Engelli Sağlık Kurulu Raporu alanların birinci derece akrabalarının gelir vergisi indiriminden yararlanması
.Brüt 200 metrekareyi geçmeyen mülklerde, emlak vergisinden muafiyet
.Erken emeklilik
.Araç alımında ÖTV ve motorlu taşıtlar vergisinden muafiyeti
.Kişinin günlük aktivitelerini tamamen ortadan kaldırıcı akıl zayıflığına sahip kişilerin vasilerine bu hizmeti karşılığı bağlanan aylık maaş
.Ulaşım (uçak, tren dahil) ve telekomünikasyon hizmetlerinde indirim.

Türkiye Alzheimer Derneği Hakkında:

Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalığı ve diğer demans sendromlarıyla ilgilenen sağlık personeli, hastalar, hasta yakınları ve gönüllüler tarafından 1997 yılında kurulmuştur. Hastalık bilincinin geliştirilmesi, hastalığın toplumda tanınmasının sağlanması, hastaların ve yakınlarının desteklenmesi, kendi kendilerine yardım için zemin hazırlanması, daha iyi bilgilenme ve bakım sağlanması, bu konudaki bilimsel çalışmaların arttırılması ve desteklenmesi amacını gütmektedir.Derneğin önemli amaçlarından biri bu hastalığın bilinirliğini sağlamaktır.Alzheimer’s Disease International’ın (ADI) ve Alzheimer Europe’ın (AE) üyesi olan Türkiye Alzheimer Derneği, Alzheimer hastalarına destek olmak amaçlı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

 

 

20.9.2017

 

Copyright © populersaglikdergisi.com