Popüler Sağlık Dergisi
 
Anasayfa
Hakkımızda
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
 
 
 
Popüler Sağlık Dergisi Sayı 69-Kasım-Aralık 2018
 
 
 
GÜNCEL

“TÜTÜN ENDÜSTRİSİ DÜŞMANIMIZ MI? BAŞIMIZIN TACI MI?”

Yeni atanan Ticaret Bakan Yrd. hakkında açıklama da bulunan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı: “Tekel'in sigara birimini de satın alan ulusötesi bir sigara firması üst düzey yöneticisinin, Ticaret Bakan Yardımcılığına  atanmış olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız” dedi.

“TÜTÜN ENDÜSTRİSİ SATTIĞI ÜRÜNLERLE MİLYONLARCA ÖLÜME YOL AÇMAKTADIR”

Ürünleri öldürücü olduğundan tütün endüstrisine öncelik tanınmasının, destek sağlanmasının evrensel tütün kontrol politikalarına aykırı olduğunu belirten Dağlı, “Türkiye’nin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi 5.3. maddesi hükümet yöneticilerinin ve devlet memurlarının tütün endüstrisi ile çıkar ilişkisi olmamasını gerektirir. Tütün endüstrisi herhangi bir endüstri değildir. Her yıl dünyada endüstrinin bilerek pazarladığı ürünleri kullanan 6,5 milyon kişi ölmektedir. 2015 yılında 6,5 milyon kişinin ölümünden sorumlu olan 6 büyük sigara firmasının net karı, 62 milyar Amerikan doları olmuştur. Ölümüne neden oldukları her kişi endüstriye 9800 dolar kar sağlamıştır.

  Prof Dr Elif Dağlı

Tütün ürünleri bağımlılık yapan, öldüren ve yasal satılan yegane üründür. Bu endüstri temsilcilerinin devlet kademelerinde yer alması hiç bir dünya ülkesinde kabul görmez. Kaldı ki Türkiye ‘tütün kontrolü lideri’ cübbesi giydirilmiş bir ülkedir. Davasına ve namına sadık kalmalıdır. Sıtma savaşının bataklık kurutulmadan yapılamayacağı gibi, tütün kontrolü endüstri ile mücadele edilmeden başarılı olamaz.” dedi.

“BAKANLIK KARAR VE UYGULAMALARI HALK SAĞLIĞINI ETKİLİYOR”               

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Elbek de, ”Ticaret Bakanlığı’nın tütüne ilişkin politikaları, teşvikleri, uygulamalarının tütün tüketimi ve halk sağlığı üzerinde doğrudan etkisi vardır. Ticaret Bakan Yardımcılığına atanan endüstri temsilcisinin yıllarca yöneticiliğini yaptığı firma; ‘Türkiye’deki operasyonumuzu daha verimli ve etkin seviyelere taşıyacağız’ diye beyanda bulunarak tüketimi arttırma hedefini açıklamaktadır. ‘Hedefimiz Türkiye serüvenimizde elde ettiğimiz başarıları önümüzdeki yıllarda da sürdürülebilir kılmak’ diye basın açıklamaları yaparak planlarını ortaya koymaktadır” diye belirtti.

“ENDÜSTRİYİ Mİ, HALK SAĞLIĞINI MI SEÇECEĞİZ?”

Bu planların, daha çok tütün ürünü tüketilmesinin sağlanacağı anlamı taşıdığını belirten Elbek, “Bu durum Halk sağlığı açısından daha çok hastalık ve ölüm demektir. Tütün endüstrisinin  çıkarları ile halk sağlığı politikaları arasında uzlaşmaz bir çelişki olduğu ortadadır. Ya birini ya diğerini seçmek zorundayız.” dedi.

 
Sağlığa Evet Derneği

Sağlığa Evet Derneği (Sağlık Enstitüsü Derneği);

Sağlığın temel insan hakkı olduğu ilkesi ve herkesin mümkün olan en yüksek sağlık düzeyine ulaşması hedefi doğrultusunda, bu hedefin ancak insan merkezli ve kapsamlı sosyo-ekonomik kalkınma politikaları bütünü içinde gerçekleştirilebileceği düşüncesiyle, BM Dünya Sağlık Asamblesi tarafından 21 Mayıs 2003 yılında kabul edilen, 27 Şubat 2005 yılında yürürlüğe giren ve ülkemizde 24 Kasım 2004 tarihli ve 5261 sayılı Yasa ile onaylanarak yasalaşan DSÖ Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nde taahhüt altına alınan tütünün zararlarının önlenmesine yönelik politikaların destekçisi ve savunucu olarak,  yine BM çerçevesinde mevcut ve geliştirilmekte olan halk sağlığının korunması, sağlığın geliştirilmesi, bulaşıcı olmayan hastalıklarla mücadele ve bağımlılık yapıcı maddelerle mücadele alanlarındaki düzenlemelerin izleyicisi ve takipçisi olarak,  başta tütün kontrolü politikaları olmak üzere, ülkemizde ve dünyada sağlık politikalarının geliştirilmesine ve hayata geçirilmesine katkı vermek üzere araştırma, geliştirme, eğitim ve öğretim, danışmanlık, destekleme, savunuculuk, bilgi ve belge arşivi ve yayın kurumu olarak çalışmak ve hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

 
19:1 2019
 

 

Copyright © populersaglikdergisi.com