Popüler Sağlık Dergisi  
 
Anasayfa
Hakkımızda
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
 
 
 
Popüler Sağlık Dergisi
 
 
 
ENDOKRİNOLOJİ

Türkiye’de her 7 gebelikten birinde gebelik şekeri ortaya çıkıyor

Türkiye’nin ilk ulusal çaplı çok merkezli prospektif Gestasyonel Diyabet Çalışması'nın verilerine göre ülkemizde her 7 gebeden birinde gebelik şekeri görülüyor.

Çalışmanın sonuçları 19-22 Mayıs 2018 tarihleri arasında İspanya’nın Barcelona şehrinde gerçekleşen 20th European Congress of Endocrinology (ECE)-20. Avrupa Endokrinoloji Kongresi’nde açıklandı.

 
Türkiye’de her 7 gebelikten birinde gebelik şekeri ortaya çıkıyor.
 

Yeditepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Aydın’ın koordinatörlüğünü yaptığı çalışma, Türk toplumunu temsil edecek şekilde TÜİK tarafından belirlenmiş 12 bölgeden endokrinoloji ve kadın hastalıkları doğum uzmanlarının çalıştığı 51 merkezde gerçekleşti.

Ağustos 2016 ile Kasım 2017 tarihleri arasında 18-45 yaş arası 2643 gebe kadının katıldığı çalışmada tüm katılımcılara gebeliğin 24-28. haftalarında 50 gram glukoz ile yükleme testi yapıldı. Test sonucunda 1. saat glukoz değeri 140 mg/dl üzerinde olanlara tanısal amaçlı 3 saatlik 100 gram oral glukoz tolerans testi yapıldı. Carpenter-Coustan kriterlerine göre en az 2 değeri sınırı aşanlara gestasyonel diyabet (GDM) tanısı koyuldu.

İLK KEZ ULUSAL DÜZEYDE GESTASYONEL DİYABET SIKLIĞI BELİRLENDİ

Çalışmada katılımcıların antropometrik ölçümleri (boy, gebelik öncesi vücut ağırlıkları, beden kitle indeksleri), gebelikte aldıkları kilo miktarı, eğitim durumları ve çalışıp çalışmadıkları kayıt edildi. Gebelik öyküsünde toplam gebelik, canlı doğum, abortus, preterm ve postterm doğum sayısı, medikal öyküsünde polikistik over sendromu, bozulmuş glukoz toleransı, hipertansiyon, preeklampsi, önceki gebeliklede GDM varlığı, iri veya anomalili bebek öyküsü ve ailede diyabet öyküsü de kaydedildi.

ECE-2018 Kongresinde TURGEP çalışması sonuçları açıklandı.
 
Gestasyonel diyabet sıklığı %16.2 olarak bulunan çalışmada hastalığın görülme sıklığı açısından coğrafi bölgeler ve kentsel ve kırsal bölgeler arasında farklılık saptanmadı. Katılımcıların ortalama yaşı 29 ve gebelik öncesi ortalama beden kitle indeksi 25.1 kg/m2 idi. Gestasyonel diyabetli kadınlar daha yaşlı (32±5y vs. 28±5y) ve daha kilolu (BMI 27.2±5.1 kg/m2 vs.24.7 ±4.7 kg/m2) bulundu.Hastalık sıklığı yaşla birlikte ve vücut ağırlığı arttıkça artmakta idi. Buna göre gestasyonel diyabet sıklığı 25 yaş altı, 26-35 yaş arası ve 35 yaş üzerinde sırasıyla %6.9, %15.2 ve %32.7 idi.

Anne yaşı, anne beden kitle indeksi, önceki gebeliklerde gestasyonel diyabet varlığı ve ailede diyabet öyküsü bu gestasyonel diyabet gelişimini belirleyen ana risk faktörleri olarak tespit edildi. Katılımcıların %10.7’si düşük risk (yaş <25y, beden kitle indeksi < 25 kg/m2, ailede diyabet öyküsü olmaması) taşımasına rağmen bu grupta da gestasyonel diyabet sıklığı %4.5 olarak saptandı.

“TÜM GEBELERDE TARAMA YAPILMASI GEREKİYOR’’

Çalışmanın araştırıcılarından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız Türkiye’de ilk kez ulusal düzeyde endokrinoloji ve kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinin işbirliği ile gestasyonel diyabet sıklığının belirlenmiş olmasının önemli olduğunu belirtti. Dr. Yıldız ülkemizde genel olarak her 7 gebelikten birinin, 35 yaş üzerinde her 3 gebelikten birinin ve düşük riskli kadınlarda bile her 20 gebelikten birinin gestasyonel diyabetten etkilendiği göz önüne alındığında uluslararası kılavuzlara uygun şekilde tüm gebelerde tarama yapılması gerektiğinin altını çizdi.

 

20.Avrupa Endokrinoloji Kongresi-ECE 2018’de  Endobridge2018 Standına Yoğun İlgi

Ulusal sınırların ötesinde konumuyla etkin bir diyalog ve iş birliği modeli olmaya devam eden EndoBridge®, 19 – 22 Mayıs 2018 tarihlerinde Barcelona’da gerçekleştirilen ve Türkiye’den 200’un üzerinde delegenin 184 bildiri ile katıldığı “20th European Congress of Endocrinology – ECE 2018”de her yıl olduğu gibi yoğun ilgi gören tanıtım standı ile yer aldı.

Endokrinoloji alanında dünyada birçok ilke imza atan EndoBridge® projesinin yıllık toplantıları ilk 5 yılında 60 ulkeden 2100 doktor ve bilim insanını Türkiye’de buluşturdu. EndoBridge® yıllık toplantılarının altıncısı, Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, Amerikan Endokrin Derneği ve Avrupa Endokrinoloji Derneklerinin işbirliği ile 25 - 28 Ekim 2018 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek.

endobridge2018

EndoBridge® 2018

EndoBridge 2018 kongresinde endokrinolojinin önde gelen uzmanları, klinisyenleri ve bilim insanlarından oluşan uluslararası uzmanlar klinik endokrinoloji konularını sunmak ve tartışmak bir araya gelecek.

Diyabet ve lipid bozuklukları dahil olmak üzere endokrinolojinin tüm konularında son gelişmeler ile ilgili kapsamlı bir güncelleme sunacak. Programda dünyaca tanınan öğretim üyeleri tarafından verilecek konferanslar ve aynı zamanda interaktif vaka tartışma oturumları yer alacak.

Kongre hakkında detay bilgi için: http://endobridge.org/

 

 
22.5.2018
Zeynep Çetinkaya

 

Copyright © populersaglikdergisi.com