Popüler Sağlık Dergisi
 
Anasayfa
Hakkımızda
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
 
 
Popüler Sağlık Dergisi Sayı 75
 
Popüler Sağlık Dergisi Sayı 74 Kasım-Aralık 2020l
 
 
COVID-19
KLİMİK DUYURU
 
 

 

ÜLKEMİZDE 4. DOZ COVID-19 AŞISI UYGULANMASI HAKKINDA
KLİMİK GÖRÜŞÜ

Ülkemizde 4. Doz Covıd-19 Aşısı Uygulanması Hakkında Klimik Görüşü

16 Ağustos 2021-Bilindiği gibi COVID-19’a karşı acil kullanım onayı almış olan aşıların, gerek  Faz-3 çalışmalarında, gerekse gerçek yaşam verilerinde hastalıktan koruyucu etkinliklerinin  arasında fark olduğu ve mevcut mRNA aşılarının etkinliğinin diğerlerinden daha iyi olduğu görülmüştür. Ek olarak  ülkemizde uygulanan inaktive virus aşısı olan Coronavac®’ın, başta yaşlı ve bağışıklığı zayıf kişiler olmak üzere gerekli bağışıklık seviyesini oluşturamayabileceği, oluştursa bile aşıdan kısa süre sonra etkinliğini kaybedebileceği konusunda veriler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle COVID-19 için oldukça riskli bir durumda olan sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü kişilere, esas olarak ölümleri önlemek amacıyla, daha etkili olduğu görülen mRNA aşısıyla 3. bir dozun yapılmasını önermekteyiz.

Bugün Sağlık Bakanlığı’nın sistemindeki karışıklık nedeniyle ortaya çıkan 4. aşı dozu konusunu değerlendirebilmek için 2 doz CoronaVac®-sonrasında 1 doz BioNTech® aşısı yapılmış kişilerde, yaş gruplarına göre, COVID-19 gelişme sıklığı, hastalığın klinik seyri ve laboratuvar bulgularına ait verilere ihtiyaç vardır.

Dünyada henüz 1. doz aşısını ol(a)mamış risk grubunda milyonlarca hasta varken ve DS֒nün 3. dozlar için dünya çapında ilan ettiği moratorium da dikkate alınarak 4. doz aşıların yapılması, ancak yukarıda belirtilen verilerden çıkarılabilecek sağlam bir gerekçe varlığında düşünülebilir. Bu nedenle, Bakanlığın bu verileri bir an önce açıklaması uygun olacaktır. Gerekçe olmadan yapılan uygulamalar, kafa karışıklığına neden olmakta ve sağlık çalışanlarını sıkıntıya sokmaktadır. Organ nakil alıcıları gibi ciddi bağışıklık yetmezliği bulunan kişilerde  veya belli bazı ülkelere giriş için gereken zorunluluklarda yapılacak kişiselleştirilmiş yaklaşımlar dışında etkinlik ve güvenlik verileri olmadan 4. doz konusunda öneri yapılabilmesi mümkün değildir.

 

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ

 
Popüler Sağlık Dergisi
Bülten-16 Ağustos 2021 Z.Ç