Popüler Sağlık Dergisi
 
Anasayfa
Hakkımızda
Yayın Kurulu
Arşiv
Künye
İletişim
Ayın Konusu
Kongre Takvimi
Kitap Köşesi
Sağlık & Tıp Dernekleri
 
Reklam Vermek İçin
 
 
 
 
 
Tıp Dernekleri << ANASAYFAYA GERİ DÖN
Patoloji Dernekleri Federasyonu uyarıyor:
''Vücudunuzun kıymetini bilin, bize güvenin,sağlığınızı şansa bırakmayın!''
 
 

'Hastalıklar vücudumuzda doku ve hücre düzeyinde patolojik değişikler yapar.Patoloji, bu normal olmayan değişikliklerin mikroskop ile incelenmesi sonucunda hastalıkların tanısının konulduğu tıp dalıdır. Bu inceleme hastaların vücudundan çıkarılan dokularda (biyopsi,materyal,örnek,numune,spesimen,parça)ve vücut sıvılarında (yayma,aspirasyon, idrar,balgam gibi) yapılır. Bu nedenle patoloji uzmanları hastalıkların tanımını ortaya koyan sağlık hizmeti veren tıp doktorlarıdır. Hastalığın tanısı bilinse dahi, hastanın vücudundan alınan tüm parçaların patoloji incelenmesinin yapılması önerilmektedir'.

 
Patoloji Dernekleri Federasyonu'nun düzenlendiği kamu bilgilendirme toplantısında uzmanlar, "Sağlığınızı şansa bırakmayın" mesajı ile birlikte, patoloji bilimi hakkında önemli bilgileri aktardılar.

 

Prof.Dr. Kutsal Yörükoğlu
Patoloji Dernekleri Federasyonu Başkanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Patoloji Federasyonu Derneği ülkemizde faaliyet gösteren 5 derneğin birleşmesi ile 2005 yılında kuruldu. Anadolu Patoloji Derneğinin katılması ile 6 derneği çatısı altında toplanan bir federasyon kimliğine büründü. Uluslararası kalite ve devletle olan işbirliğimiz olgulaştıktan sonra kamu aydınlatılmasını uygun bulduk. Sağlık hizmeti çoğu zaman hasta-hekim arasında yaşanan bir süreç gibi görülür.Hekimler bu süreci doğru tanı ve etkin bir tedavi ile sonlandırmalıdır. Bu süreçte doğru tanıya ulaşmak içinde hekimliğin arka mutfağında kalan ve çok önemli bir yeri olan Patoloji hekimler ile işbirliği içindedir.

Dünya standartlarına uygun hizmet veriyoruz.

Dünya standartlarına baktığımızda dünya ile aynı düzeydeyiz. Bir örnek vermek gerekirse patoloji raporunun doğruluğunu denetlemek için bir kalite sistemi uygulamanız lazım.Bu kalite sistemini uygulayabilen dünyada sadece Amerika,Avustralya ve İngiltere var.Biz bunu bir akreditasyon programı şeklinde gerçekleştirdik,Ekim ayı başında Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı tıbbi laboratuar yönetmeliğinde patolojide kalite kontrolü ile ilgili çok önemli parametreler getirildi ve ciddi bir mesafe kat edildi. 2015’in sonuna kadar tüm patoloji laboratuarları dünya ile aynı standarda gelecek. Bu arada biz raporumuzda kullanmamız gereken parametreleri federasyon kurulduktan hemen sonra gerçekleştirdik. Dolayısıyla dünya düzeyinde bir patoloji rapor verdiğimize inanıyoruz. Patologlarımız Avrupa patoloji alt grubunda yer alıyor ve grubunda akademik anlamda da bir söz sahibi olma durumuna geldik.

 

Sağlığın gizli neferleri-PATOLOJİ UZMANLARI

Prof.Dr.Sergülen Dervişoğlu
İstanbul Ünv. Cerrahpaşa Tıp Fak Pataloji ABD

Hastalığın tanısını bilse bile hekim, mutlaka parça materyali patoloğa göndermelidir.Zaman zaman bu konuyla ilgili sorunlar gündeme geliyor. Örneğin patolojik tetkiki yapılmayan bir materyal, yıllar sonra kötü huylu bir tümör şeklinde karşınıza çıkabiliyor. Bu sebeple patolojik sonuçlar çok önemli.Hastalığın tanısını,tedavisini, tedaviye yanıtını , tedaviden sonra hastalığın gidişatını gösteriyor.

Pataloji bir filmin senaryosunu gibi.Filmin sadece bir anlık sahnesine bakarak tahmin etmektir.Bu çok önemli. Yazılı rapor halinde tanıyı hastaya veriyorsunuz. Tıpta tanının bir rapora yazılarak verildiği ender dallardan biridir. Bu sebeple de çok titizlikle çalıştığımız bir branş.

     
 

Verdiğimiz rapor gidişatı belirler.

Doç.Dr Binnur Önal
Patoloji Dernekleri Fedarasyonu YKÜ
Ankara Dış Kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Patoloji temel tıp bilimi olmakla birlikte aynı zamanda cerrahi tıp bilimidir.Biyopsiler , çıkarılan dokulularda patologlar, bulguları rapor halinde düzenlerler. Teşhis için önemli olan bu bilgi, hastanın tedavisini verecek, hastayı uzun yıllar izleyecek hekimler içinde kritik öneme sahip.Bu raporda tedaviye yön verecek bazı bilgilerde yer almakta. Sitoloji hastalardan çok sık alınan bir materyal olduğu için servikal smearlerdeki değişiklikler, gerektiğinde onlara uygulanabilecek günümüzdeki birkaç moleküler tetkik çok kısa sürede çok güvenli bilgiler verebilir. Kanser taramasında da hem teşhis hem de erken tanıda da çok değerli öneme sahip.

     
 

Kanser tanısı önemli ancak tanı kadar tarama da önemli.

Pro.Dr.Yavuz Özoran
Anadolu Patoloji Derneği Başkanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

İnsanlar yaşamlarını hep K harfleri ile açıklanabilecek hastalıklardan kayıplar şeklinde yaşıyor. Kazalar, kalp hastalıkları ve kanser. Kanser , çevre koşullarının olumsuz etkileri, zararlı alışkanlıklar, beslenme bozuklukları gibi uzayan ve giderek diğer K harflerine baskın geliyor. Böyle giderse tüm yaşam kayıplarından ikisi biri, yalnızca kansere ait olacak. Cancer,yengeç demek , diğer adı karsinom o da yengeç demek. Yengeç nasıl kolları ile avını tutar ve kıskaçları ile onu parçalarsa,kanser de nerden köken alırsa alsın bulunduğu yerde kalmaz sıçrar, o korkunç kıskaçları ile yaşamı sonuçlandırır.Bu sebeple bu hastalığın adı kanser.

Vücuttan her çıkan doku mutlaka incelenmeli, patalojik tanı almalıdır.

Kansere karşı tüm tıp branşlarında olduğu gibi nasıl savaş yürütelim? Tabii ki bir ekip halinde klinisyeni,cerrahı, hemşiresi kısaca tüm salık çalışanı ve perde arkasındaki patalog ile yürüteceğiz. Çoğunlukla toplum patoloğun varlığından haberdar değil.Çünkü o sadece raporu ile kendisini belli ediyor. Ama o rapor tanıyı da, tedaviyi de hatta şimdilerde konuşulan hedefe –kişiye yönelik tedaviyi de patalog sağlıyor. Onun için patoloğun görevinin çok önemli olduğunu toplumun bilmesi gerekir.Patolog sadece tanı ve tedavi ile uğraşmıyor.Korumada da çok önemli.Riskli gruplarda sitolojik taramalar yapmak gibi. Kalıtsal hastalıklar için genetik analizler yapıyor. Kanserde sadece hastalığın adını koymuyor.Hastalığın evrensini, ne kadar yayıldığını klinik düzeye varmadan mikroskopik düzeyde de söyleyebiliyor. Malignite derecesini yani ne kadar hızlı yayılabileceğini belirleyebiliyor. İzleme ve tedaviyi belirleyebiliyor,hangi ilaca duyarlı olabileceğini de ifade edebiliyor.

Sonuçta, korumadan başlayarak tanı tedavi izleme pataloğun sağlık ekibi içinde çok önemli bir yeri var. Patoloji Dernekleri Federasyonu eğitim çalışmalar , standart oluşturmada pataogların çalışmasına olanak sağlıyor. Bir kez daha vurguluyoruz. Vücuttan her çıkan doku mutlaka incelenmeli, patolojik tanı almalıdır.

 

Nitelikli sağlık hizmeti için kaliteli laboratuar hizmet şart.

Prof.Dr.Erdener Özer
Patoloji Dernekleri Fedarasyonu Sekreteri
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Meslek örgütü olarak sorunlarımız var. Hipokrat yemini eden tüm hekimler gibi hastalarına değer veren bir grubuz. Önemsediğimiz için de mesleki sorunlarımıza da dikkat çekmek durumundayız. Ülke genelinde 1000 patolog, 200 asistan çalışmakta. Bu sayı güncel durumda yeteri değil. 70 milyon nüfusta ortalama 2300 civarı patolog gerekebilir. Yeterliliğinin de ancak bir insan gücü planlaması ile,önümüzdeki yıllara yayılarak yapılması lazım. Hem eğitim olanakları hem de ülkenin genel yapısına bakarak planlı bir şekilde yapmak gerekir. Eksik var biz bunu götürebiliyoruz. Ama planlı bir şekilde zaman içinde arttırmamız gerekir. Dağlıma baktığımızda doğru nitelikli ortalamalarda düşünerek yapılmalı.

Sorunlarımızdan biri nitelikli uzmanlık eğitimi. Uzmanlık derneğimiz bu konuda aktif olarak çalışmakta.Nitelikli sağlık hizmeti için nitelikli kaliteli laboratuar hizmet şart. Biz ekip çalışması yapıyoruz. Laboratuar teknikerleri, patoloji,sitoloji , kanser tarama teknikleri gibi teknikerlerle bir ekip halinde çalışıyoruz. Bunların eğitimi , sertifikasyonu gibi önümüzdeki günlerde sonuçlandıracağımız üzerinde çalıştığımız konulardan biri.

Diğer konuda hasta memnuniyeti gibi hekim memnuniyetinin de sağlanmasını ,emeğin doğru ücretlendirilmesini talep ediyoruz. Türkiye’de çalışan patologlar uluslararası nitelikte iyi yetişmiş patologlardır. Uluslararası şartlara gelmek için de federasyon olarak çok çaba göstermekteyiz.


Copyright © populersaglik.com  
/>